06 27 49 51 93

Juridisch advies

Kom op tijd in actie

Het kan erg belangrijk zijn om tijdig in te spelen op mogelijke veranderingen in de omgeving van uw woning of uw bedrijf.

Veranderingen in de ruimtelijke ordening van uw omgeving kunnen grote gevolgen hebben voor uw woon- en werksituatie. Daarom is het voor u, als eigenaar of gebruiker van onroerend goed, van belang om op de hoogte te zijn van vergunningaanvragen en eventuele veranderingen van het bestemmingsplan.

Is er een vergunning aangevraagd waardoor uw woongenot vermindert? Worden de toekomstige gebruiksmogelijkheden van uw onroerend goed beperkt door een nieuw bestemmingsplan? Gaat de omlegging van een weg u overlast bezorgen? Dan is het tijd om u te mengen in de procedures. Wij helpen u graag daarbij. Bijvoorbeeld door, al dan niet samen met u, te overleggen met de gemeente of de initiatiefnemer van de plannen. Door een bezwaarschrift op te stellen. Of door u te begeleiden bij een eventueel noodzakelijke juridische procedure. En ook als u te maken krijgt met een handhavingsprocedure van de gemeente, staat Van den Berg u deskundig en betrokken terzijde.

Hulp nodig bij uw ruimtelijke plannen?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek

Contact opnemen